Dec 8, 2013

född ur hav
har jag alls förstått snö?
årstidens mjuka inbromsning
tills skeendet ligger stilla

infryst i ett ögonblick

varför tycker jag om snötäcket?
ögonlockens varsamma omvårdnad
om tiden som börjar om

återföds i smältvatten

kan jag vara rädd för töväder?
sargassohavens varma välkomnanden
att mitt varas virvel aldrig upphörde

dog i kvav

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *